Om een start te maken met het betrekken van de bewoners en ondernemers heeft Ons Polderhart bij de Provincie Utrecht een startsubsidie aangevraagd. Hiermee kon een ervaren projectmanager worden aangetrokken. In juni 2021 heeft hij 5 informatieavonden georganiseerd, voor boeren en burgers, verdeeld in “grote daken” en in “kleine daken”. Hiervoor was veel belangstelling. Dit resulteerde in 32 deelnemers voor het vervolg: de haalbaarheidsfase van het Zon op dak-project. 70% van de grote daken in ons gebied wil meedoen. 16 boerderijen gaan ervoor, samen hebben zij een potentieel van 4.800 panelen! Gedurende de haalbaarheidsfase moet blijken of al deze deelnemers daadwerkelijk overgaan tot het leggen van honderden zonnepanelen op hun staldaken. En er zijn ook 16 deelnemers voor zonnepanelen op woningen.

Foto: Informatie-avond voor burgers
Foto: Informatie-avond voor boeren

In het project wordt samengewerkt met de gemeente Woerden en met netbeheerder Stedin. We hebben de input van Stedin hard nodig om tot een zo optimaal mogelijke oplossing te komen voor de bijvoorbeeld de aansluiting van alle daken op het elektriciteitsnet. Het is natuurlijk interessant als kosten van aan te leggen voorzieningen kunnen worden gedeeld tussen verschillende dakeigenaren.

Voor het vervolg heeft Ons Polderhart opnieuw subsidie aangevraagd bij de Provincie Utrecht voor advies en begeleiding bij het haalbaarheidsonderzoek voor de periode tot en met augustus 2022. De aangevraagde subsidie is voor 88% van het aangevraagde bedrag toegekend. Voor de resterende 12% wordt gezocht naar cofinanciering.

In september 2021 is een bijeenkomst georganiseerd voor eigenaars van grote daken die, gezien de grote oppervlakte van hun daken in aanmerking kunnen komen voor de SDE++ subsidie 2021. Gedurende 15 jaar ontvangt men dan een gegarandeerde stroomprijs voor opgewekte zonne-energie. De aanvraag  hiervoor dient zo snel mogelijk na 4 oktober 2021 ingediend te worden (want op=op). De gemeente Woerden was zo vriendelijk om een grote zaal, namelijk de raadzaal van Woerden, ter beschikking te stellen. Hierdoor was het mogelijk om met inachtneming van de coronamaatregelen, toch met een grote groep bijeen te komen en alle vragen van de grote dakeigenaren in onze polder te beantwoorden.

3.000 panelen!
Na deze infoavond in de gemeenteraadzaal blijkt dat in ieder geval 8 boeren in aanmerking komen voor de SDE++ subsidie. In totaal zou dat goed zijn voor 3.000 (!) panelen. Diverse anderen met minder grote  daken, kunnen in aanmerking komen voor de zogenaamde salderingsregeling. Dit onderdeel zal later worden opgepakt.

Foto: Informatieavond SDE++-regeling in raadzaal gemeente Woerden. Nog nooit waren de boeren uit onze buurt zo gezamenlijk bijeen!