In 2022 gaan we ook met de mogelijkheden van kleine windmolens ook aan de slag. We zullen een excursie naar een kleine windmolen organiseren waarbij u geïnformeerd zal worden over alle aspecten van deze vorm van energie opwekking.