22 oktober is onze AED officieel in gebruik genomen en aangemeld bij Hartslagnu.nl. Ons Polderhart heeft de AED aangevraagd en gekregen van de Stichting Jacco Versluis te Woerden. Tot voorkort was er slechts in Kockengen en op de Putkop te Harmelen een AED te vinden. Dat is voor onze polder te ver voor een levensreddende actie bij hartfalen. Nu is er een AED op Gerverscop 5 bij het gemaal. Bovendien hangt er sinds kort ook bij Senpatiek op de laag-nieuwkoop 30 een nieuwe AED, en voor de Rodendijk en de hoge huisnummers op de Gerverscop is die het dichtste bij.

Met veel dank aan Stichting Jacco Versluis nemen de Ons Polderhart-ers de AED in gebruik.

AED-gebruik en reanimatiecursus
Bij nood kan en mag een AED in beginsel door iedereen gebruikt worden. Als je de AED pakt geeft het apparaat je vanzelf stembegeleiding die voldoende is om het apparaat te kunnen gebruiken.

Tegelijk zijn bij hartfalen de eerste 6 minuten cruciaal om zonder tijdsverlies de juiste stappen te doen. Daarom organiseert Ons Polderhart een reanimatiecursus + AED in onze polder. 8 buren hebben zich daarvoor al aangemeld, maar hoe meer hoe beter. Een bevoegde cursusleider zal daarvoor een avond naar onze polder komen. De cursus kost +/- 20 Euro, waarvan Ons Polderhart de helft voor zijn rekening zal nemen. Veel aanvullende verzekeringen vergoeden de cursus ook.

Als je de cursus hebt afgerond dan wordt je gecertificeerd. Het is dan mogelijk je aan te melden als burgerhulpverlener, en opgeroepen te worden bij een noodgeval. Dat is zeker niet verplicht maar om een zo groot mogelijk bereik te krijgen is het wel aan te raden. Dit gebeurt verder in anonimiteit.

Wij hopen dat je met de cursus mee wilt doen en je daarvoor aanmeldt bij info@onspolderhart.nl.