De transitie van de landbouw zal de komende jaren grote impact gaan hebben op onze polder en vooral onze boeren. Stikstof problematiek en klimaatverandering raken ook onze polder.

Duidelijk is dat er iets moet en zal gaan gebeuren. Nog niet duidelijk is wat de stikstofaanpak voor boeren in onze polder zal gaan betekenen. Het is de provincie Utrecht die met een plan van aanpak moet komen, ook voor onze polder.

Wij hebben ons als bestuur van Ons Polderhart de vraag gesteld, of wij hierin iets voor onze boeren zouden kunnen betekenen. Gebiedscoöperatie Ons Polderhart heeft als doelstelling onze polder te behouden en duurzaam te ontwikkelen door een visie te ontwikkelen en regie te voeren. Vanuit Ons Polderhart willen we graag meedenken én, waar mogelijk meehelpen, om onze boeren te ondersteunen bij de omslag die de komende jaren gemaakt gaat worden.

Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om activiteiten zoals informatiebijeenkomsten organiseren, subsidies in kaart brengen, of overleg met provincie/gemeente etc. Onze rol en mogelijke bijdrage kunnen we pas echt invullen als de plannen concreter worden.

In 2023 zal de transitie van de landbouw en de gevolgen daarvan voor onze boeren in ieder geval nadrukkelijk de aandacht hebben van het Ons Polderhart bestuur.