Aanleiding
Belangrijk onderdeel van het duurzaam ontwikkelen van onze polder is het leveren van een bijdrage aan de energietransitie. In lijn met de doelstelling van onze gebiedscoöperatie om als bewoners en ondernemers samen zelf een visie te ontwikkelen en de regie te voeren, nemen we ook dit onderwerp in onze polder ter hand. Dit doen we door actief met de gemeente Woerden mee te denken over de ontwikkelingen in de regio én door zelf initiatief te nemen voor het opwekken van duurzame energie. Ons Zon op Dak-project is daarbij de eerste grote stap.

Doel 
Met het project proberen we bewoners en ondernemers in ons gebied te enthousiasmeren voor het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen en zoveel mogelijk voordeel te halen uit een gezamenlijke aanpak. Ons Polderhart begeleidt en ondersteunt deelnemers in het volledige traject. Van het eerste idee tot en met de fase waarin we straks de panelen in gebruik hebben. We richten ons daarbij zowel op het opwekken van elektriciteit op daken van woningen als op daken van schuren en stallen, waar mogelijk in combinatie met het verwijderen van asbest dakbedekking.

Stand van zaken
Het project is opgebouwd uit drie fasen: de initiatiefase, de haalbaarheidsfase en de realisatiefase. 

Initiatiefase – Afgerond
In deze fase zijn de bewoners en ondernemers uit het gebied in de zomer van 2021 geïnformeerd over het Zon op Dak-project en de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie op de daken (woningen en schuren). Het doel was zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren voor het project en zich te laten aanmelden voor deelname aan de haalbaarheidsfase. Het resultaat: 31 aanmeldingen!

Daarnaast is ook een deel van de geïnteresseerden, de eigenaren van hele grote schuren, begeleid bij het aanvragen van een SDE++ subsidie. 6 deelnemers hebben deze subsidie in oktober aangevraagd.

De provincie Utrecht heeft Ons Polderhart met een subsidie ondersteund bij het uitvoeren van de initiatiefase.

Haalbaarheidsfase – In uitvoering
In de Haalbaarheidsfase worden drie groepen onderscheiden:

 1. Grote daken die in aanmerking komen voor de SDE++ regeling. Dit zijn grote daken vanaf ongeveer 300 panelen die in aanmerking komen voor de SDE++ subsidie waarbij de eigenaar gedurende 15 jaar van de overheid een gegarandeerde stroomprijs ontvangt.
 2. Middelgrote daken die in aanmerking komen voor de salderingsregeling. Dit zijn middelgrote daken waarbij een deel van de energieopbrengst voor eigen gebruik is en het overige wordt terug geleverd aan het net.
 3. Particuliere daken met panelen voor eigen energiegebruik.

Om de haalbaarheid van de realisatie te onderzoeken wordt technisch onderzoek uitgevoerd en worden business cases uitgewerkt. Zo wordt er onder andere constructief onderzoek uitgevoerd naar de draagkracht van de daken en worden aansluitmogelijkheden afgestemd met netbeheerder Stedin. Ook de congestieproblematiek is hierbij uiteraard belangrijk onderwerp van gesprek.

Op basis van de uitgewerkte business cases kunnen de deelnemers vervolgens besluiten over te gaan tot plaatsing van zonnepanelen.

In de haalbaarheidsfase worden ook aannemers en installateurs voor uitvoering van het project geselecteerd. 

De provincie Utrecht ondersteunt Ons Polderhart met een subsidie bij het uitvoeren van de haalbaarheidsfase. Deze subsidie dekt een groot deel van de kosten.

Uitvoeringsfase – Start gepland in 2022
Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2022 de eerste zonnepanelen van het Zon op Dak-project op de daken in onze polder zullen liggen. Dit gaat gefaseerd. Eerst de daken van de woningen en later de daken van de schuren. De grote schuurdaken vragen vanwege de omvang van de projecten en de aansluiting op het netwerk om meer voorbereidingstijd dan de woningen.

 

Nieuws

 • Weer meer zonnepanelen in onze polder

  Ondertussen gaat de aanleg van zonnepanelen in onze polder gestaag verder. Heel goed hoe we zo steentje voor steentje bijdragen aan de energietransitie, en natuurlijk ook aan ons eigen portemonnee. 😊

  Zonnepanelen bij Fam. Vergeer en Fam. Blonk

 • Meer zonnepanelen en minder asbest in onze polder

  De verduurzaming van onze polder gaat gestaag verder.

  Afgelopen september is er bij de familie Sturkenboom op de Wildveldseweg 21 een nieuwe zon-installatie op het dak geplaatst van 20 panelen.

  Panelen bij de familie Sturkenboom

  Bij de familie Doornenbal op de Gerverscop 19 is eind oktober het asbestdak verwijderd.

  Verwijdering asbest bij de familie Doornenbal
 • Weer een groot zonnedak erbij in onze polder

  Bij de familie van Leeuwen aan het einde van de Wildveldseweg zijn vorige maand 135 zonnepanelen geplaatst.

  Montage van de zonnepanelen op het dak van de familie Van Leeuwen

  Tim van Leeuwen: “De keuze voor zonnepanelen was niet zo lastig voor ons. Met de huidige energie markt en de korte terugverdien tijd van de installatie was het erg aantrekkelijk. Op 11 oktober was het zo ver, de zonnepanelen werden geleverd. De installateur kwam `s middags gelijk in actie. Op 12 oktober werden de zonnepanelen geplaatst, en op 21 oktober is de volledige groepenkast vervangen en de installatie in werking gesteld. Nu is het alleen wachten op Stedin om de hoofd zekeringen en een stuk grondkabel te verzwaren, zodat de installatie eventueel haar volledige vermogen van 45.000 kWh. kwijt kan op het net. De bedoeling is natuurlijk omdat niet te laten gebeuren maar om het zelf te gebruiken.”

 • De oogst van project ‘Zon op Dak’ en ‘kleine windmolens’

  In 2021 zijn we gestart met informatiebijeenkomsten voor Zon op dak. Na ruim een jaar loopt het project binnenkort ten einde. Het komende half jaar zal er nog aardig wat installatiewerk in onze polder gaan plaatsvinden. Hieronder staan de projectresultaten tot op dit moment.

  Grote daken.
  In de Nieuwsbrief van juni hebben we verteld dat Stedin geen groot-verbruikersaansluitingen meer aanlegt vanwege “congestie op het net”. Dat is een flinke streep door de plannen van zes boeren om met de SDE++ regeling in totaal zo’n 3.000 zonnepanelen te leggen. Panelen voor hun eigen gebruik met gebruik van de salderingsregeling is wel mogelijk. Dat betekent in plaats van 3.000 zonnepanelen nu ca. 640 zonnepanelen. Dat levert nog altijd een respectabele hoeveelheid duurzaam opgewekte stroom, namelijk zo’n 225.000 kilowatt per jaar, maar we hadden gehoopt op meer.

  Voor alle grote daken zijn er nu offertes uitgebracht. Op één na, zijn ook alle constructierapporten opgeleverd. Twee dakeigenaren hebben al opdracht gegeven voor de plaatsing van in totaal 190 zonnepanelen. De anderen zullen binnenkort besluiten. De eerste 135 zonnepanelen op een groot dak worden in oktober gelegd bij Tim van Leeuwen aan de Wildveldseweg.

  Particuliere daken
  Iedereen die mee wilde doen heeft inmiddels de offerte ontvangen. Een aantal bewoners heeft al opdracht gegeven voor plaatsing van gezamenlijk ruim honderd zonnepanelen. Dat is ook nog eens goed voor zo’n 35.000 kilowatt duurzaam opgewekte stroom per jaar!

  Helaas is het nog steeds een gekkenhuis op de onderdelen markt en daardoor laat plaatsing van deze 100 panelen nog even op zich wachten. Een aantal leden gaat nog een besluit nemen en enkele leden hebben zelf zonnepanelen geplaatst.

  Kleine windmolens
  Na de informatiebijeenkomsten en de excursie voor de zomer hebben drie boeren offertes voor een kleine windmolen aangevraagd bij de leverancier EAZ. Eén van onze boeren heeft opdracht gegeven om (in combinatie met zonnepanelen) een kleine windmolen te plaatsen. De tweede overweegt het hetzelfde. De derde boer blijft geïnteresseerd, maar gaat op dit moment nog niet over tot aanschaf.

 • Nieuwsbericht: Zon op Dak, stand van zaken

  We doen weer verslag volgens de drie type daken die we in het project hanteren: grote daken met SDE++, middelgrote daken met saldering en saldering particuliere daken.

  Groep 1: Grote daken
  Door de zogeheten congestie op het elektriciteitsnet wil en kan Stedin geen grootverbruikers- aansluiting meer maken voor grote zonnedaken. Dat betekent dat de zes boeren wel een toegezegde subsidie voor het terugleveren van stroom hebben, maar niet kunnen gaan terugleveren aan het net.

  Op dit moment is het voor deze boeren daarom alleen interessant om zonnepanelen te leggen voor eigen gebruik, via de bestaande kleinverbruikersaansluiting. In plaats van de 3.000 panelen die op de daken mogelijk zijn wordt dat nu waarschijnlijk beperkt tot circa 600 panelen. Dat is teleurstellend en jammer, maar het is de harde realiteit.

  Er wordt nu eerst ingezet om zo snel mogelijk deze ca 600 zonnepanelen bij deze boeren te leggen. Er is sprake van gekte in de markt van zonnepanelen. Leveranciers kunnen daardoor hun afspraken niet nakomen. Gelukkig hebben we Jan Roest bereid gevonden om offertes te maken voor deze daken.

  Een ander belangrijk element is dat de verzekeraar vereist dat er door een constructeur een zogeheten constructief attest is gemaakt van deze daken.  Ook de constructeurs komen mensen en handen tekort om aan alle vragen te voldoen. Er wordt hard aan gewerkt om zo snel mogelijk deze attesten op te laten stellen. Dit heeft nu de hoogste prioriteit.

  Groep 2: Saldering bij middelgrote daken
  Twee eigenaren van daken met meer dan 100 panelen binnen de salderingsregeling (eigen gebruik) hebben van twee leveranciers een offerte ontvangen, om daaruit tot de beste keuze te kunnen komen. Op één middelgroot dak zou mogelijk een collectief zonnedak komen. Helaas is de subsidieregeling veranderd en is het volgens  ‘Woerden Energie’, een lokale energiecoöperatie, niet meer interessant om een coöperatief zonnedak te ontwikkelen. Ons Polderhart onderzoekt nog of er toch  mogelijkheden zijn.

  Groep 3: Saldering bij particuliere daken
  Door de gekte op de zonnepanelen markt zijn de door ons geselecteerde leveranciers hun afspraken veelal niet nagekomen. Ook voor de particuliere daken hebben we Jan Roest bereid gevonden offertes te maken. De particuliere woningeigenaren met interesse in zonnepanelen ontvangen de komende weken een offerte voor zonnepanelen en installatie. Wilko Kistemaker is beschikbaar om mee te denken en vragen te beantwoorden. Hij is te bereiken via wkistemaker@gmail.com