Mede door de aangegeven belangstelling op de informatieavonden voor kleine windmolens heeft op  30 juni jl. het bestuur van Ons Polderhart een bezoek gebracht aan Koen Spruit, melkveehouder in Zegveld. Koen heeft sinds eind 2020 een kleine windmolen op zijn erf staan, van zo’n 15 meter hoog.  Een echt Nederlands product, duurzaam gemaakt uit recycable staal, met houten wieken en windvaan. En fluisterstil! De kleine windmolen is een mooie en aantrekkelijke aanvulling op zon op dak. Ons Polderhart gaat dit soort molens meenemen in het Zon op Dak-project. Dit is ook in de subsidieaanvraag Haalbaarheidsfase opgenomen.

Nieuws

 • Succesvolle excursie naar kleine windmolen in Zegveld

  In vervolg op de informatieavond vond op zaterdag 21 mei de excursie plaats. Een aantal boeren en burgers ging op bezoek bij Koen Spruit, melkveehouder in Zegveld. Onder het genot van een kop koffie en een koek hebben zij van Koen gehoord hoe hij bezig is zo veel mogelijk zijn eigen energie op te wekken. Hij doet dit al 4 jaar met de combinatie van zonnepanelen en een kleine windmolen. Hij is tevreden over de combinatie van zon en wind, want in de wintermaanden leveren de zonnepanelen te weinig energie. Met de windmolen kan hij juist in de wintermaanden toch zoveel mogelijk zijn eigen verbruik afdekken. Ook als het donker is kan hij energie opwekken. Een dergelijke windmolen levert zo’n 30.000 kw per jaar aan energie. Zon en wind zijn zo aanvullend, om aan de energiebehoefte van zijn melkveehouderij te voldoen. Via een app kan Koen per uur precies zien wat de opbrengst aan zon- en windenergie is. De terugverdientijd van de kleine windmolen is ca 10 jaar. Dit is weliswaar langer dan de terugverdientijd van zonnepanelen, maar op die manier dek je wel de energiebehoefte af in de winter én als het donker is

  Een aantal van de boeren vindt het de moeite waard om samen nader te onderzoeken of het interessant is om in de toekomst een kleine windmolen bij een hun bedrijf neer te zetten. Ons Polderhart zal in overleg met deze boeren offertes gaan opvragen bij EAZ. EAZ heeft honderden van deze kleine windmolens geplaatst en in onderhoud.

  De leden van Ons Polderhart hebben de molen goed kunnen bekijken en alle vragen aan Koen gesteld. 
   Koffie, koek, uitleg energie-app en de meterkast, en allemaal bij de windmolen van Koen

   

 • Informatiebijeenkomst kleine windmolens goed bezocht

  Eind april is door Ons Polderhart een flyer verspreid met de uitnodiging voor een informatieavond over kleine windmolens. Deze avond vond plaats op 3 mei in de Molenvoet. Tim van der Kruis van EAZ was bereid gevonden deel te nemen en hield een helder verhaal over deze Nederlandse windmolen, waarvan er inmiddels honderden zijn geplaatst. Namens de gemeente vertelde Ivo Snijders over de vergunning, die nodig is voor het plaatsen van een kleine windmolen. De gemeente wil daaraan meewerken.

  Circa 15 boeren en burgers kwamen naar de informatieavond en stelden naar hartenlust alle vragen. 

  Afsluitend werd geïnventariseerd wie interesse had om deel te nemen aan een excursie naar een draaiende kleine windmolen bij ons in de buurt. Daarna werd er onder het genot van een drankje nog nagepraat.

 • Informatiebijeenkomsten kleine windmolens

  Vanuit vragen van onze leden is Ons Polderhart ook gestart met een oriëntatie op kleine windmolens, met een masthoogte tot 25 meter die op boerenerven geplaatst mogen worden. Omdat wind en zonne-energie elkaar goed aanvullen kan dit een onderdeel zijn van een toekomstige duurzame energieproductie. Een eerste oriëntatie van mogelijkheden heeft plaatsgevonden. Ons Polderhart gaat in de komende periode informatiebijeenkomsten en één of meerdere excursies over deze kleine windmolens organiseren. Hierover volgt de komende weken een uitnodiging.

 • Nieuwsbericht: kleine windmolens

  In 2022 gaan we ook met de mogelijkheden van kleine windmolens ook aan de slag. We zullen een excursie naar een kleine windmolen organiseren waarbij u geïnformeerd zal worden over alle aspecten van deze vorm van energie opwekking.