Om meer biodiversiteit in onze polder te krijgen, alle dieren en insecten zoals hommels en bijen meer ruimte te bieden, willen we de polder “opfleuren”. Wij zijn daarom het project Bloeiende  Bermen opgestart. Dit project duurt als project 2 jaar, daarna wordt geëvalueerd om te beslissen of men dit wil continueren.

Natuurlijk letten we hierbij op planten die slecht voor het vee zijn. We laten ons daarom ook adviseren hierover.

We zijn ook aangesloten op het praktijknetwerk bloeiende bermen, en hebben contact met de gemeente Woerden over dit project. Van belang is immers ook dat zij voor wat maai en zaaibeleid akkoord zijn met ons project.

Nieuws

 • Bloeiende Bermen

  De zomer is begonnen. Er zijn in diverse bermen mooie voorjaarsbloeiers geweest. De een had wat meer succes, de ander wat minder. Bloeiende bermen en de biodiversiteit erin is een zaak van lange adem en is niet direct gerealiseerd.

  Dat geldt ook voor de afspraken met de gemeente hierover. Mogen we nu wel of niet bermen in eigen beheer? Diverse gesprekken zijn daarover met de gemeentebeheerder gevoerd. Daarbij is gesproken over grotere aan-een-gesloten stukken berm, die een groeimodel kunnen vormen waarbij nieuwe stukken zich kunnen aansluiten zodat straks een lang lint wordt gecreëerd. Hoe mooi zou dat zijn! Als eerste stap is nu een overeenkomst voorgesteld tussen gemeente en Ons Polderhart, waarvoor Joost de coördinator is. De overeenkomst betreft nu de bermen die behoren bij Gerverscop 3, 4, 4a  en aan het eind van de Gerverscop nrs 31, 32, 33.

  In de overeenkomst staat in ieder geval de afspraak dat we twee keer per jaar maaien en het maaisel afruimen. Zo hebben we begin deze maand (ondanks de regen) weer een gezellige ochtend gehad met de enthousiaste bloeiende bermen groep. De koffie was bij Jaap, Hans heeft gemaaid en Ad heeft het gras geschud en vervolgens is het door Hans meegenomen.

 • Nieuwsbericht: bloeiende bermen, stand van zaken

  De deelnemers aan Bloeiende Bermen hebben een uitnodiging gekregen voor de zaai-ochtend op 11 juni. Het gaat om de bermen in het gebied aan het eind van de Gerverscop waar de noordelijke berm gemaaid en gezaaid gaat worden en een tweede gebied dat de Wildveldseweg 2 en het eerste stuk van de gerverscop t/m nr 5 beslaat. Tussen deze twee gebieden zijn er geen deelnemers.

  We krijgen hulp van Hans van Soest, die maait en het maaisel weghaalt, en van Ad Doornenbal, die met de Acrobaat de grond vervolgens inkrast zodat het zaad in de losgemaakte grond kan vallen. Helaas moeten sommige stukken met de hand worden gedaan vanwege de geringe omvang of te zachte berm waar het groot materieel in wegzakt.

  Daarvoor, op 10 juni, zullen we de bermen “opkuisen” en ontdoen van de weggeworpen blikjes, pakjes, flesjes, achtergelaten fietsen en andere rotzooi. We doen verslag van wat we vinden!

  Het zaad zal dit jaar niet meer bloeien, maar wij hopen op prachtige bermen volgend jaar!

 • Nieuwsbericht: bloeiende bermen, stand van zaken

  Zaterdagochtend 19 februari heeft de eerste ‘’bloeiende bermen’ bijeenkomst plaatsgevonden. Geen digitale bijeenkomst zoals we de laatste twee jaar gewend zijn, maar een ouderwetse, met taart en koffie van Danielle Gevers Deynoot van Gerverscop 4a, waar de bijeenkomst ook plaatsvond. Bijna iedereen die met het project meedoet was aanwezig en de sfeer was goed, al was het wennen om weer elkaar echt in de ogen te kunnen kijken.

  Peter de Groot, eigenaar van Biodivers, was uitgenodigd om met ons mee te denken over de beste manier om de biodiversiteit in onze bermen te vergroten. Peter verkoopt niet alleen biologisch geteeld zaad maar is ook een ware bron van kennis als het gaat om alles wat groeit en bloeit. Zo leerden we van Peter dat elk stuk grond, in meer of mindere mate een zogenaamde zaadbank heeft. Dit is een onderlaag op ca 25 cm diepte onder het oppervlak waar zaden opgeslagen liggen.

  ‘’Sommige kunnen tientallen jaren opgeslagen liggen totdat zij ontkiemen’’, aldus peter. Peter ligt verder toe: ‘’kijk, zaden met een spitse vorm kunnen minder goed de grond indringen (zoals fluitekruid) en dragen daarom meer zaad. Want alles wat niet in de zadenbank terecht moet extra hard zijn best doen’’. Hij strooit een zakje zaad leeg op tafel: ‘’deze is rond (mosterd) en kan dus gemakkelijk verdwijnen in groeven en scheuren in de grond om als plant tevoorschijn te komen als alle condities daar naar zijn’’.

  Foto’s: Bijeenkomst bloeiende bermen, informatie van Peter de Groot

  Iedere deelnemer krijgt na afloop 100 gram zaaigoed mee. Het zaad is aangekocht met een subsidie van het Oranjefonds. Enkele aanwezigen, met duidelijk kennis van agrarische zaken, vragen of het zaaigoed geen soorten bevat die schadelijk kunnen zijn voor vee, zoals Jakobskruiskruid of Distel. Peter stelt hen gerust: ‘’ het mengsel is specifiek samengesteld voor gebieden als Gerverscop en de Wildveldseweg.

  Na allen gebogen te hebben gestaan boven de tafel vol zaaigoed is het tijd voor praktische afspraken.  Peter licht toe dat het verstandig is om de stukken berm die we willen gaan inzaaien half juni eerst van alle vuil te ontdoen en dan te maaien (niet met de klepelmaaier!), vervolgens met de acrobaat het maaisel te schudden en het weg te halen. Als het maaisel blijft liggen zullen de soorten die zojuist gemaaid zijn snel weer de kop op steken. Niet bevorderlijk voor de nieuwe zaailingen. De acrobaat trekt ondiepe groeven in de ondergrond waar de zaadjes mooi in kunnen achterblijven. Al gauw worden er afspraken gemaaid tussen de mannen met de trekkers en acrobaten. Prachtig om te zien hoe de samenwerking nu al vlot gaat.

  In een aparte mail aan de deelnemers zullen de praktische tips en afspraken verder worden aangegeven. Tevens wordt nog een keer aangeraden een contractje met de gemeente af te sluiten om je eigen stukje berm te “beschermen” tegen de maaiende aannemer van de gemeente.

  Foto’s: Bijeenkomst ‘Bloeiende bermen’, Ad Doornenbal en Joost Heijnis gaan alvast aan de slag!

 • Nieuwsbericht: bloeiende bermen, stand van zaken

  Het is al weer enige tijd geleden dat we over het plan Bloeiende Bermen (BB) hebben bericht. We gaven aan dat de gemeente nog niet zoveel ziet in een grootschalige aanpak, maar dat je via bermonderhoud (klein contract met de gemeente) zelf prima aan de slag kan met de berm voor je deur. Bij Gerverscop 5 (Joost Heijnis) staat inmiddels de eerste officiële paal van de gemeente in de berm die aangeeft dat de berm door de bewoners wordt onderhouden. Zo voorkomen we dat onze bloeiers straks onbedoeld gemaaid gaan worden.

  Ook meldden we al via een subsidie van het oranjefonds een flinke hoeveelheid biologisch BB zaad te hebben gekregen om uit te delen aan de bewoners die mee willen doen. Leverancier (Peter de Groot van Biodivers) is bereid om tekst en uitleg te geven. Het lijkt ons leuk dat gezamenlijk op een zaterdagochtend ergens in het vroege voorjaar bij een van de BB-ers thuis te doen. Als we niet door Covid gedwongen zijn een zoombijeenkomst te organiseren, een interessante ochtend met koffie en koek en vooral bloemen voorlichting over ‘wanneer’ je ‘wat’ moeten doen voor je eigen BB. Zo is er dan ook een stukje gezelligheid bij en een moment om kennis te maken met je collega BB-ers. Wil je hiervoor uitgenodigd worden geef dat dan door via info@onspolderhart.nl t.a.v.  bloeiende bermen.

 • Nieuwsbericht: bloeiende bermen

  9 bewoners hebben zich nu opgegeven om mee te doen, en we gaan dus nu uit van 9 projectbermen. Om het behapbaar te houden, het vergt immers best wat werk in de zin van zelf maaien, grond rijp maken etc., beginnen we met kleine percelen van 50m2 per perceel.

  Contact is gelegd met Biodivers.nl uit Oudewater om zowel advies en begeleiding als zaad in te kopen. We hebben hiervoor een subsidie gekregen van het Oranjefonds van 350 Euro.

  Deelnemende bewoners zullen snel bericht krijgen hoe en waanneer we gaan starten met het werk.