Diverse daken van boeren en burgers zijn nog van asbest. Een aantal daarvan zijn ook geschikt voor het project Zon op Dak. Het is noodzakelijk dan dat eerst de asbestdaken vervangen worden. Sowieso is het beleid van de overheid de asbestdaken te vervangen. Ook verzekeraars dringen hier op aan bij de eigenaren.  Om dit te stimuleren heeft de provincie Utrecht een subsidieregeling waarbij de helft van het onderzoek van het asbest dak door hen wordt vergoed. Ons Polderhart wil de boeren en burgers ook hierin helpen met begeleiding en ondersteuning.

Nieuws

 • Het volgende adres asbestvrij

  Ook de asbestverwijdering uit onze polder gaat gestaag verder. Nu was deze oude asbestschuur van de familie Klarenbeek/Korver Gerverscop nummer 29 aan de beurt. De komende weken gaat nog veel meer asbest verwijderd worden.

  Zorgvuldige aanpak bij verwijdering asbest
 • Eerste asbest dak is verwijderd

  Vorig jaar is Ons Polderhart gestart met aandacht voor de verwijdering van asbest uit onze polder. Een groot aantal asbest dakeigenaren heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met subsidie van de provincie Utrecht hun asbest-dak te laten onderzoeken. Een dergelijk rapport is noodzakelijk om tot verwijdering over te kunnen gaan.

  Daarna heeft Ons Polderhart in overleg met deze dakeigenaren en in samenwerking met KP-adviseurs een collectieve aanbesteding georganiseerd voor de verwijdering en vervanging van de asbest daken. Voor elk individueel asbestadres is een offerte gemaakt, en veruit de meeste dakeigenaren hebben besloten daartoe over te gaan.

  De komende maanden zal op acht adressen in onze polder het asbest worden verwijderd en nieuwe daken worden geplaatst. Het gaat bij elkaar om zo’n 1.800m2 asbest.

  Als eerste aan de beurt was de familie Doornenbal op de Gerverscop 24. Het gloednieuwe dak is te bewonderen vanaf de Gerverscop.

  Asbest eraf, nieuwe dakplaten erop
 • Resultaten aanbesteding asbestverwijdering: nog dit jaar wordt minimaal 1.400 m2 asbest uit onze polder verwijderd

  Robbert van Dijk van het bureau KP-adviseurs heeft in samenwerking met zo’n 9-tal leden de aanbesteding uitgevoerd voor de verwijdering van asbest van de daken uit onze polder. Inmiddels zijn de resultaten bekend en gedeeld met alle betrokkenen. Op dinsdagavond 7 juni vond er een bijeenkomst plaats voor alle betrokkenen in de Molenvoet. Hier werden de vragen beantwoord, die de leden hebben over de aanbiedingen die gedaan zijn per adres voor de asbestsanering en herstel van het dak van de opstal(len).

  Aan het eind van de bijeenkomst kon de balans opgemaakt worden: de 7 aanwezigen gaan allemaal opdracht geven aan Kovevaar en Middendorp tot sanering van het asbest en herstel van het dak.

  Elk lid gaat zelf de offerte tekenen en het contract aan met de saneerder/hersteller.

  Waarschijnlijk zal de sanering en het herstel plaatsvinden in de periode augustus tot en met oktober van dit jaar.

  Een mooi resultaat voor onze leden en onze polder, met dank aan Robbert van Dijk.

 • Nieuwsbericht: asbestdaken, stand van zaken

  Vrijwel alle asbest-dak-eigenaren doen mee met de aanbesteding.

  Robbert van Dijk van KP adviseurs heeft contact opgenomen met alle leden die geïnteresseerd zijn om asbest te laten verwijderen. Om een goede aanbesteding te kunnen doen heeft hij meer detail informatie per adres opgehaald. Ook heeft hij een richtprijs van de asbestsanering doorgegeven, zodat iedereen weet wat maximaal de kosten gaan zijn. Zo kan elke betrokkene besluiten of het financieel haalbaar is, en of het zinvol is om met de aanbesteding mee te doen.

  De bedoeling van de aanbesteding is om meerdere leveranciers te benaderen om voor alle asbestdak-eigenaren de beste prijs te bereiken voor de verwijdering van asbest én voor een nieuw dak.

  Meedoen in het aanbestedingstraject is kosteloos, de Provincie Utrecht betaalt alle kosten van de aanbesteding. Meedoen aan het aanbestedingstraject is geen verplichting om tot de asbestsanering over te gaan. Na de aanbesteding krijgt iedere asbest-dak-eigenaar een definitieve offerte van de geselecteerde leverancier, en ieder bepaalt dan zelf of hij/zij daarmee akkoord wil gaan.

  Robbert van Dijk heeft alle betrokkenen gevraagd of zij vrijblijvend aan de aanbesteding mee willen doen. Op een enkele na, zoals iemand die van plan is om pas in 2024 te saneren, doet iedereen mee. Robbert denkt eind april de selectie van de meest gunstige aanbieder rond te hebben.

  —Wie wil meehelpen de asbestverwijdering tot een succes te maken? —

  Voor het project Asbestverwijdering zoeken we versterking uit onze polder. Gert Vendrig heeft aangegeven mee te willen denken, maar daarnaast zoeken we iemand om o.a. als contactpersoon op te treden voor de dakeigenaren die bezig zijn met asbestsanering. Het zou fijn zijn als één van onze bewoners hier een rol in kan vervullen. Wil je helpen? Stuur dan graag een berichtje naar info@onspolderhart.nl. Neem voor nadere informatie contact op met onze secretaris Kees Vernooij 06 – 5119 2978.

 • Nieuwsbericht: asbestdaken, stand van zaken

  Al 20% van het asbest uit onze polder verwijderd

  Deze zomer heeft Ons Polderhart, via een bijdrage van de Provincie Utrecht, het mogelijk gemaakt om met 50% korting asbestinventarisatierapporten te laten maken door KP Adviseurs. Een dergelijk rapport is voorwaarde om tot sanering over te kunnen gaan. Daar is veel gebruik van gemaakt. 13 leden hebben een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Daaruit bleek dat er circa 6.500 m2 asbest op de daken in onze polder aanwezig is. Inmiddels zijn twee eigenaren al tot sanering overgegaan. Daarmee is 1.220 m2 asbest opgeruimd; bijna 20%.
  Om kosten te besparen is Gert Vendrig nagegaan of de overige 11 dak eigenaren geïnteresseerd zijn in een gezamenlijke aanbesteding. Vrijwel iedereen bleek geïnteresseerd. Duidelijk werd ook dat de dak eigenaren willen weten wat het gaat kosten, als niet alleen het asbest wordt verwijderd maar er ook een nieuw dak op wordt gelegd. Als beste tijd voor sanering/vervanging werd mei/juni 2022 genoemd. Ons Polderhart heeft KP Adviseurs vervolgens gevraagd of zij bij een dergelijke aanbesteding kunnen helpen. Na overleg met de Provincie Utrecht heeft KP Adviseurs aangegeven dat zij een collectief aanbestedingstraject voor ons gebied in gang zullen zetten.

  Hoe nu verder?
  Om tot een goede aanbesteding te komen is van elk van de 11 dak eigenaren nadere informatie nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld over het aantal dak-doorvoeren, het al dan niet plaatsen windveren en andere bijzonderheden per adres. Robbert van Dijk van KP Adviseurs zal daarvoor in januari 2022 contact opnemen met diegenen die een asbestonderzoek hebben laten uitvoeren, en die informatie neemt hij in de aanbesteding mee. Er worden 4 partijen uitgenodigd om een scherpe prijs te maken voor dit collectief. Op basis van de aanbesteding uitkomst (waarschijnlijk maart 2022) kunnen de dak eigenaren er voor kiezen tot asbestsanering (en mogelijk plaatsen van een nieuw dak) over te gaan.

  Asbest eraf; Zon erop!
  Onze projectleider Zon op Dak, Wilko Kistemaker, kan deze dak eigenaren adviseren over het plaatsen van zonnepanelen op die nieuwe daken; dan kan er ook nog wat geld terugverdiend worden!

  – – – GEZOCHT – Wie wil meehelpen bij het asbestproject? – – –

  De vrijwilligers en het bestuur van Ons Polderhart zijn druk met projecten en activiteiten. Voor het project Asbestverwijdering zoeken we versterking uit onze polder. Gert Vendrig heeft aangegeven mee te willen denken, maar daarnaast zoeken we bij de asbestsanering iemand om o.a. als contactpersoon op te treden vanuit de dak eigenaren. Het zou fijn zijn als één van onze bewoners hier een rol in kan vervullen. Stuur dan even een berichtje naar info@onspolderhart.nl