Aanleiding
Alle gemeenten in Nederland moeten een bijdrage leveren aan de Energie transitie. Zo ook de gemeente Woerden.  In een zogeheten Afwegingskader Duurzame Energie worden locaties voor het opwekken van voor wind- en zonne-energie opgenomen. Dat zou wel eens (grote) gevolgen kunnen hebben voor de leefomgeving in onze polder. Ook  onze polder kan door de gemeente aangewezen kan worden als geschikte locatie voor windmolens en zonneparken.

Duidelijk werd dat boeren en bewoners van Ons Polderhart verontrust waren hierover, maar ook dat  het mogelijkheden biedt. Een goede leefomgeving in onze polder is voor een ieder heel belangrijk. De boeren vervullen een belangrijke rol in de ontwikkeling  en het behoud van de polder en zij moeten een goede boterham kunnen verdienen. En tegelijkertijd  moet de pracht van de natuur, en de rust in onze polder behouden blijven.

Motivatie voor oprichting Ons Polderhart
Dit is ook verreweg de belangrijkste reden geweest om de gebiedscoöperatie Ons Polderhart op te zetten en bewoners enthousiast te krijgen en de regie in eigen hand te nemen! De energietransitie is het belangrijkste urgente vraagstuk in onze polder, alleen samen kunnen we dit.

De coöperatie zet zich  onder andere in om zon op dak voor alle boeren en burgers in onze polder mogelijk te maken.

Met verreweg ons grootste project, namelijk alternatieve energie opwekken via zonnepanelen op grote en op kleine daken, zal Ons Polderhart een klimaatpositieve energieslag maken, die ons polderlandschap én boeren én burgers ten goede kan komen.

Nieuws:

[display-posts include_content=”true” category=”zonnepanelen”]

 

 

Geef een reactie