Mede door de aangegeven belangstelling op de informatieavonden voor kleine windmolens heeft op  30 juni jl. het bestuur van Ons Polderhart een bezoek gebracht aan Koen Spruit, melkveehouder in Zegveld. Koen heeft sinds eind 2020 een kleine windmolen op zijn erf staan, van zo’n 15 meter hoog.  Een echt Nederlands product, duurzaam gemaakt uit recycable staal, met houten wieken en windvaan. En fluisterstil! De kleine windmolen is een mooie en aantrekkelijke aanvulling op zon op dak. Ons Polderhart gaat dit soort molens meenemen in het Zon op Dak-project. Dit is ook in de subsidieaanvraag Haalbaarheidsfase opgenomen.

Geef een reactie