Ons Polderhart heeft zich met het project zon op dak en kleine windmolens ingezet voor het opwekken van duurzame energie in onze polder, met behoud van het historisch landschap. Veel van onze leden (burgers én boeren) hebben inmiddels zonnepanelen op hun daken of gaan daar binnenkort toe over. Ook zijn twee aanvragen voor kleine windmolens in gang gezet.

Waarom opslag van energie? Stroom opwekken is één ding, zorgen dat je al die opgewekte stroom ook zelf op het erf kunt gebruiken is een ander ding. Overdag en vooral in de zomer wekken zonnepanelen veel stroom op. Zoveel dat je dat moet terugleveren aan het net. Maar aan het eind van elke dag heb je die stroom weer nodig, bijvoorbeeld bij het melken en voor de koeling. Met de huidige salderingsregeling wordt de stroom die je teruglevert tegen dezelfde prijs verrekent met stroom die je afneemt. Nu maakt het dus nog weinig uit, maar de salderingsregeling gaat verdwijnen. Straks wordt de prijs die je voor je eigen opgewekte stroom krijgt (veel) lager, en wordt de prijs van stroom op uren dat de zon niet schijnt duurder.

Dit is een belangrijke reden om te kijken naar de mogelijkheden van energieopslag. Dan kun je zelf opgewekte stoom in accu’s opslaan en die stroom gebruiken als het donker is. Dat kan technisch, maar is nu nog relatief duur. De provincie Utrecht wil stimuleren dat eigenaren van grote daken minder stroom terugleveren (om het elektriciteitsnet te ontlasten), en bevorderen die stroom op te slaan om later zelf weer te gebruiken. Daarom is voor grote dakeigenaren een subsidieregeling in het leven geroepen die maar liefst 45% (!) van alle kosten afdekt.

Met hulp van Wilko Kistemaker heeft Ons Polderhart zich daarin verdiept. Aan twee experts is gevraagd na te gaan of dit interessant is voor onze grote dakeigenaren. Op basis van het energiegebruik van één van onze boeren, Tim van Leeuwen, zijn daarvoor berekeningen gemaakt.

Op 12 december is voor onze grote dakeigenaren in de molenvoet aan de Wildveldseweg een informatieavond georganiseerd. De resultaten van de twee experts zijn daar gepresenteerd en besproken. De conclusie van de aanwezigen was dat opslag met deze subsidie van 45% interessant is.

Floris Bruning (Soft Energy) informeert de grote dakeigenaren over de mogelijkheden van opslag

Hoe verder
Om een preciezer beeld te krijgen is het nodig om per boer het exacte stroomgebruik over de dag in beeld te krijgen. Dit kan door een apparaatje aan te schaffen dat de slimme meter kan uitlezen en dat gedurende één maand te doen. Met die informatie kunnen de experts (Soft Energy en iwell) per individueel bedrijf berekenen hoeveel stroom er opgeslagen kan worden, wat dat kost én wat dat oplevert. Op de informatieavond hebben vier boeren besloten met deze metingen hun eigen stroomverbruik over de dag in beeld te gaan brengen. De metingen worden in ieder geval vanaf 1 januari 2023 gedaan en na een maand worden de gegevens naar de experts doorgestuurd. In de tweede helft van februari vindt dan een vervolg bijeenkomst plaats over wat de berekeningen per situatie opleveren. Daarmee kan elke grote dakeigenaar besluiten of hij zelf wil overgaan tot het aanschaffen van een accu voor opslag met gebruik van de subsidieregeling van 45%.