Zoals eerder vermeld heeft de provincie Utrecht een subsidie tot 45% van de kosten opengesteld voor de realisatie van opslag van energie in accu’s. Dit is bedoeld voor bedrijven die duurzame energie opwekken met grote zonnedaken.

Een aantal van onze boeren is aan de slag gegaan om te onderzoeken of dat voor hen rendabel kan zijn. Martin de Bruinen en Tim van Leeuwen zijn de trekkers voor dit project. In december is een eerste bijeenkomst geweest. Stap één bleek een energiemeter installeren waarmee het eigen energieverbruik heel nauwkeurig in kaart kan worden gebracht. Verschillende boeren hebben dat gedaan. Maandagavond 13 maart is er een vervolgbijeenkomst geweest met boeren, adviesbureau Soft Energy en batterij-leverancier iwell. Op deze weer goed bezochte avond is besproken hoe het iwell batterij-systeem is toe te passen en wat de financiële kant daarvan is.

Onze boeren in gesprek over accu-opslag in hun bedrijven

Het is essentieel om per individueel bedrijf het verbruik per kwartier nauwkeurig vast te leggen, het verbruik per maand te vergelijken, en vervolgens te bekijken of en zo ja welke accu daar dan bij past. Bij twee boeren is met de metingen nu voldoende informatie verzameld om al een offerte-aanvraag bij iwell te doen. Bij anderen moet nog meer meet-data verzameld worden. Twee boeren gaan nu ook beginnen met meten, een paar kijken vooralsnog aan de zijlijn mee. Aan de hand van de offertes die gaan komen kijken we wat vervolgstappen zijn en of de subsidie aangevraagd gaat worden. Wordt vervolgd!