Eerder schreven we al over de onaangename verrassing in de Omgevingsvisie van de gemeente Woerden om het gebied ten noorden van de spoorlijn bij de Wildveldseweg aan te wijzen als onderzoekslocatie voor woningbouw. Onze secretaris Kees Vernooij heeft in februari namens Ons Polderhart en de bewoners van de Wildveldseweg gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te spreken bij de gemeenteraad. Onze argumenten zijn:

  1. Een woningbouwlocatie ten noorden van het spoor is in strijd met de Omgevingsvisie omdat het in de Omgevingsvisie behoord tot “het goud van Woerden”. In de Omgevingsvisie staat dat dit gebied wordt behouden als onderdeel van het Groene Hart.
  2. Een woningbouwlocatie ten noorden van het spoor is nooit onderdeel geweest van het participatieproces dat doorlopen is om tot de  Omgevingsvisie te komen.

Ook het Dorpsplatform Harmelen is tegen deze woningbouwlocatie en heeft dat aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt. In de ‘oude’ gemeenteraad tekende zich een meerderheid af tegen deze woningbouwlocatie in het Goud van Woerden, maar de ‘oude’ gemeenteraad liet de besluitvorming over de Omgevingsvisie aan de nieuwe raad.

Op 9 juni hebben de fracties van SGP/CU, Progressief Woerden, Lijst van der Does ,CDA en Sterk Woerden ( totaal 19 van de 31 zetels) een amendement ingediend op de Omgevingsvisie, waarin de woningbouwlocatie ten noorden van Harmelen beperkt blijft tot het zuiden van het spoor. Dit amendement is door de gemeenteraad met algemene stemmen aangenomen!

Het is goed om vast te stellen dat de gemeenteraad niet alleen heeft geluisterd naar de inbreng van Ons Polderhart, maar ook onze opvatting heeft overgenomen. Daarmee is de onderzoekslocatie voor woningbouw ten noorden van het spoor komen te vervallen en blijft onze polder behouden als onderdeel van “het Goud van Woerden”.