Er zijn weer stappen gezet op weg naar de opwek van groene energie in onze polder. De aanpak van Ons Polderhart is bijzonder omdat een gezamenlijk plan wordt opgebouwd van de totale groene stroom opwek in de polder. Dit is voor de netbeheerder Stedin waardevol om de infrastructuur te kunnen voorbereiden en investeringen beperkt te houden door bijvoorbeeld transformatoren en kabels optimaal aan te leggen. Er is hierover regelmatig afstemming met Stedin. Omdat er nu in de provincie Utrecht problemen zijn met terug leveren van zon en wind energie op het hoogspanningsnet, ook wel congestie genaamd, is dit contact tussen Stedin en Ons Polderhart nog belangrijker. Ook zorgt onze aanpak voor bundeling van kennis en van de vraag richting leveranciers zodat een aantrekkelijke aanbod mogelijk wordt. Ten slotte wordt met de gemeente Woerden afgestemd over de polder brede energietransitie. Door het samen te doen staan we sterker!

In het project Zon op Dak onderscheiden we drie groepen:

Groep 1: SDE++ bij grote daken
Met 6 grote dak eigenaren is een SDE++subsidieaanvraag voorbereid en ingediend. Dat kan wel 3.000 Panelen gaan opleveren! De subsidietoekenning volgt begin 2022. Er wordt nu met constructeurs contact gelegd voor het doorrekenen van de draagkracht van grote daken voor de plaatsing van de zonnepanelen. Bij recente schuren kunnen dit ook de berekeningen zijn die bij de bouw gemaakt zijn. Deze berekeningen zijn van belang om ervoor te zorgen dat deze grote daken de zonnepanelen kunnen dragen, en ook  verzekeraars stellen eisen aan draagkracht van daken en veiligheid van zonnepaneel systemen.

Groep 2: Saldering bij middelgrote daken
Momenteel zijn de eigenaren van grote schuurdaken in beeld die mogelijk een coöperatief zonnedak willen realiseren. Hiervoor is samenwerking met de Energie coöperatie Woerden Energie opgestart, die ervaring hebben met coöperatieve daken. Dit gaat om een circa 300 panelen waar omwonenden in kunnen participeren. Woerden Energie neemt contact op met de  betreffende eigenaren.

Groep 3: Saldering bij particuliere daken
Onze projectleider Wilko Kistemaker heeft 14 leden bezocht voor de inventarisatie en mogelijkheden van zonnepanelen op woningen en schuren bij particulieren. Totaal gaat dit om circa 450 panelen. Op basis daarvan heeft Wilko bij 5 kandidaat leveranciers voor zonnepaneel installaties informatie opgevraagd. Hieruit worden er 2 geselecteerd die begin 2022 dan offertes zullen uitbrengen. Elk van de 14 leden krijgt van de 2 geselecteerde leveranciers een offerte. Op basis waarvan zij zelf een besluit
kunnen nemen. Wilko blijft beschikbaar voor vragen en om mee te denken. Het is de bedoeling dat deze zonnepanelen in het voorjaar van 2022 op de daken liggen.

Tot slot wordt een oriëntatie op kleine windmolens voorbereid. Een excursie van belangstellenden uit onze polder bij een eigenaar van een kleine  windmolen zal in het 1e kwartaal georganiseerd worden. Een uitnodiging hiervoor kun je in januari verwachten.