We doen weer verslag volgens de drie type daken die we voor het project hanteren: grote daken met SDE++, middelgrote daken met saldering en particuliere daken met saldering.

Groep 1: SDE++ bij grote daken
Alle aangevraagde SDE++ subsidies voor onze polder zijn toegekend! De subsidie voor alle 6 grote daken (ruim 3.000 panelen) is toegekend. Vrijdag 11 maart is met deze dakeigenaren een bijeenkomst in de molenvoet geweest en is met elkaar gesproken over de vervolgstappen. Het bureau SoftEnergy, met veel ervaring in dit soort trajecten, was aanwezig om alle vragen te beantwoorden.

Goed om te zien hoe deze 6 boeren met grote daken en de SDE++ subsidie op zak dat gezamenlijk oppakken. Ze willen het liefst zo snel mogelijk zonnepanelen voor eigen gebruik. Bij de realisatie komen nog genoeg vragen die beantwoord gaan worden, zoals: is de constructie van het dak wel sterk genoeg?, hoe zit het me de verzekering?, en kan het wellicht ook in stappen?

Foto: Bijeenkomst eigenaren grote daken

SoftEnergy zal in april een zogeheten Quick scan bij hen gaan uitvoeren om, afhankelijk van het aantal zonnepanelen, eigen gebruik etc. de verschillende scenario’s in kaart te brengen.
Bovendien worden de dakconstructies onderzocht, zodat er een zogenaamd constructeursattest kan worden afgegeven. Ons Polderhart heeft hierover contact met de gemeente gelegd, en die hebben constructietekeningen opgezocht en klaargelegd voor het bezoek van een constructeur. Op 22 april is de volgende bijeenkomst in de molenvoet van deze 6 grote dakeigenaren, om op basis van de uitkomsten van de Quick scans volgende stappen te zetten.

Groep 2: Saldering bij middelgrote daken.
Twee eigenaren van daken met meer dan 100 panelen binnen de salderingsregeling (eigen gebruik) gaan binnenkort van twee leveranciers een offerte ontvangen, om daaruit tot de beste keuze te kunnen komen.
Op één middelgroot dak komt mogelijk een collectief zonnedak. Dit gaat via ‘Woerden Energie’ lopen, een lokale energiecoöperatie. In zo’n coöperatief zonnedak kunnen omwonenden voor een deel financieel participeren met een gunstig rendement.

Groep 3 Saldering bij particuliere daken.
Ook voor de particuliere daken is de leveranciersselectie afgerond. Ons Polderhart heeft 3 goede leveranciers geselecteerd die offertes gaan uitbrengen. Alle 13 particuliere woningeigenaren met interesse in zonnepanelen ontvangen van deze leveranciers de komende weken een offerte voor zonnepanelen en installatie. Op basis hiervan kunnen zij een keuze maken welke leverancier hun voorkeur heeft. Wilko Kistemaker is beschikbaar om mee te denken en vragen te beantwoorden. Hij is te bereiken via wkistemaker@gmail.com.