Netwerkproblemen bij Tennet en Stedin verstoren het realiseren van zonnepanelen op grote daken.

Zoals vaak in het nieuws zijn er zogenaamde “congestie” problemen op het elektriciteitsnet, het net loopt vol. Grootverbruik-aansluitingen voor teruglevering van zonne-energie op het elektriciteitsnet kunnen niet zomaar meer worden aangesloten. Kleinverbruik aansluitingen zijn (nog) geen probleem, en daar kunnen wel 200 (of soms 400) panelen op geplaatst worden.

Om ervoor te zorgen dat we in onze polder toch ongehinderd verder kunnen wil Ons Polderhart samen met Stedin een zogenaamde “pilot” opzetten . Met ’Energie van Utrecht’ {de koepel van energiecoöperaties in de provincie), ‘Stedin’ wil Ons Polderhart gezamenlijk een “ gebiedsgerichte energie benadering” voor onze polder uitwerken. Hoe sluit je het gezamenlijke potentieel van enkele duizenden panelen en een aantal kleine windmolens in onze polder, zo optimaal mogelijk aan op het elektriciteitsnet? Met Stedin willen we heel concreet nagaan hoe we oplossingen voor kunnen vinden, zodat ook onze grote zonnedaken goed op het net aangesloten kunnen worden. Oplossingen bijvoorbeeld via energieopslag en het zoveel mogelijk lokaal gebruiken van de opgewekte energie. Daarover later meer. Het volgende overleg met Stedin hierover vindt plaats op 24 maart.

Heb je vragen of suggesties over het bovenstaande? Stuur dan een mail naar info@onspolderhart.nl  onderwerp grote zonnedaken, of bij onze projectleider via wkistemaker@gmail.com.