Al 20% van het asbest uit onze polder verwijderd

Deze zomer heeft Ons Polderhart, via een bijdrage van de Provincie Utrecht, het mogelijk gemaakt om met 50% korting asbestinventarisatierapporten te laten maken door KP Adviseurs. Een dergelijk rapport is voorwaarde om tot sanering over te kunnen gaan. Daar is veel gebruik van gemaakt. 13 leden hebben een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Daaruit bleek dat er circa 6.500 m2 asbest op de daken in onze polder aanwezig is. Inmiddels zijn twee eigenaren al tot sanering overgegaan. Daarmee is 1.220 m2 asbest opgeruimd; bijna 20%.
Om kosten te besparen is Gert Vendrig nagegaan of de overige 11 dak eigenaren geïnteresseerd zijn in een gezamenlijke aanbesteding. Vrijwel iedereen bleek geïnteresseerd. Duidelijk werd ook dat de dak eigenaren willen weten wat het gaat kosten, als niet alleen het asbest wordt verwijderd maar er ook een nieuw dak op wordt gelegd. Als beste tijd voor sanering/vervanging werd mei/juni 2022 genoemd. Ons Polderhart heeft KP Adviseurs vervolgens gevraagd of zij bij een dergelijke aanbesteding kunnen helpen. Na overleg met de Provincie Utrecht heeft KP Adviseurs aangegeven dat zij een collectief aanbestedingstraject voor ons gebied in gang zullen zetten.

Hoe nu verder?
Om tot een goede aanbesteding te komen is van elk van de 11 dak eigenaren nadere informatie nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld over het aantal dak-doorvoeren, het al dan niet plaatsen windveren en andere bijzonderheden per adres. Robbert van Dijk van KP Adviseurs zal daarvoor in januari 2022 contact opnemen met diegenen die een asbestonderzoek hebben laten uitvoeren, en die informatie neemt hij in de aanbesteding mee. Er worden 4 partijen uitgenodigd om een scherpe prijs te maken voor dit collectief. Op basis van de aanbesteding uitkomst (waarschijnlijk maart 2022) kunnen de dak eigenaren er voor kiezen tot asbestsanering (en mogelijk plaatsen van een nieuw dak) over te gaan.

Asbest eraf; Zon erop!
Onze projectleider Zon op Dak, Wilko Kistemaker, kan deze dak eigenaren adviseren over het plaatsen van zonnepanelen op die nieuwe daken; dan kan er ook nog wat geld terugverdiend worden!

– – – GEZOCHT – Wie wil meehelpen bij het asbestproject? – – –

De vrijwilligers en het bestuur van Ons Polderhart zijn druk met projecten en activiteiten. Voor het project Asbestverwijdering zoeken we versterking uit onze polder. Gert Vendrig heeft aangegeven mee te willen denken, maar daarnaast zoeken we bij de asbestsanering iemand om o.a. als contactpersoon op te treden vanuit de dak eigenaren. Het zou fijn zijn als één van onze bewoners hier een rol in kan vervullen. Stuur dan even een berichtje naar info@onspolderhart.nl