Bij de ALV is aan de leden gevraagd suggesties en onderwerpen aan te dragen die zij voor onze polder belangrijk vinden. In de vergadering en op de flapovers zijn daartoe allerlei voorstellen gedaan. Leden konden op de flapovers ook stemmen op de onderwerpen waar zij vóór of juist tégen zijn, en daar ook hun commentaar bijzetten. Wij danken iedereen voor de inbreng.

Als bestuur is het fijn en goed om te horen wat onze leden belangrijk vinden. Om als bewoners van ons gebied gezamenlijk de eigen regie in onze polder vorm en richting te geven, zal Ons Polderhart vaker zulke kleine ledenpeilingen gaan doen. Elk idee, bezwaar of mening helpt ons.

In een bestuursvergadering hebben we alle uitkomsten op een rijtje gezet en besproken. Het bestuur heeft mede op basis van de uitgebrachte stemmen drie onderwerpen geselecteerd die de komende tijd verder besproken en uitgewerkt gaan worden, namelijk:
1. Biodiversiteit
2. Verkeersveiligheid
3. Buurtborrels

Veel bewoners van onze polder hebben onderwerpen aandragen die met natuurbehoud te maken hebben. Het bestuur heeft besloten dit als “biodiversiteit” op te pakken. Het bevorderen van ‘weidevogels’ en ‘erfvogels’ is genoemd, en bijvoorbeeld ‘kruidenrijk weiland’ of ‘slootkantbeheer’. En ook ‘bloeiende bermen’ sluit hier natuurlijk helemaal bij aan. Ons Polderhart gaat verschillende aspecten van biodiversiteit in onze polder verder uitwerken. Ligt dit ook in jouw straatje?, kom vooral meedenken en doen.

Verschillende buren geven aan zich zorgen te maken over de verkeersveiligheid op de Gerverscop. Grote vrachtwagens dicht langs fietsende kinderen bijvoorbeeld. Ook zijn diverse en uiteenlopende ideeën ter verbetering benoemd. Het bestuur van Ons Polderhart heeft besloten verkeersveiligheid op te pakken en uit te werken. In dit nieuwe ‘project’ willen we als eerste stap een enquête gaan houden, om te inventariseren wat bewoners willen en waar knelpunten zitten.

Ten slotte, haha, troffen we flink veel stemmen aan bij “buurtborrels”. Het is duidelijk dat onze leden het goed naar de zin hadden op de feestelijke buurtmiddag eerder dit jaar. Tja, wat hiermee te doen? Met al die grote locaties hier in onze polder moet het toch niet moeilijk zijn om zo nu en dan een buurtborrel te organiseren? Heb jij een leuk idee? De Ons-Polderhart-feestcommissie helpt mee!

Over bovenstaande zal je de komende tijd meer van Ons Polderhart gaan horen. Deze nieuwe projecten bieden alle ruimte voor nieuwe “actieve leden” om aan te sluiten. Lijkt het jou leuk om daarin een ding op je te nemen? Doe dan mee en meld je aan!