De Provincie Utrecht wil met subsidie voor opslag van energie meer grote zonnedaken bij boeren mogelijk maken. Deze nieuwe subsidie kan oplopen tot 45% van de kosten die nodig zijn voor de opslag van opgewekte duurzame energie. Het bestuur denkt dat dit interessant is voor de grote zonnedaken in onze polder. Een aantal dakeigenaren heeft al aangeven hier interesse voor te hebben. Ons Polderhart gaat daarom een informatiebijeenkomst organiseren voor belangstellenden.
Als je interesse hebt kun je je opgeven via info@onspolderhart.nl.