De verduurzaming van onze polder gaat gestaag verder.

Afgelopen september is er bij de familie Sturkenboom op de Wildveldseweg 21 een nieuwe zon-installatie op het dak geplaatst van 20 panelen.

Panelen bij de familie Sturkenboom

Bij de familie Doornenbal op de Gerverscop 19 is eind oktober het asbestdak verwijderd.

Verwijdering asbest bij de familie Doornenbal