Vanuit vragen van onze leden is Ons Polderhart ook gestart met een oriëntatie op kleine windmolens, met een masthoogte tot 25 meter die op boerenerven geplaatst mogen worden. Omdat wind en zonne-energie elkaar goed aanvullen kan dit een onderdeel zijn van een toekomstige duurzame energieproductie. Een eerste oriëntatie van mogelijkheden heeft plaatsgevonden. Ons Polderhart gaat in de komende periode informatiebijeenkomsten en één of meerdere excursies over deze kleine windmolens organiseren. Hierover volgt de komende weken een uitnodiging.