Eind april is door Ons Polderhart een flyer verspreid met de uitnodiging voor een informatieavond over kleine windmolens. Deze avond vond plaats op 3 mei in de Molenvoet. Tim van der Kruis van EAZ was bereid gevonden deel te nemen en hield een helder verhaal over deze Nederlandse windmolen, waarvan er inmiddels honderden zijn geplaatst. Namens de gemeente vertelde Ivo Snijders over de vergunning, die nodig is voor het plaatsen van een kleine windmolen. De gemeente wil daaraan meewerken.

Circa 15 boeren en burgers kwamen naar de informatieavond en stelden naar hartenlust alle vragen. 

Afsluitend werd geïnventariseerd wie interesse had om deel te nemen aan een excursie naar een draaiende kleine windmolen bij ons in de buurt. Daarna werd er onder het genot van een drankje nog nagepraat.