Vorig jaar is Ons Polderhart gestart met aandacht voor de verwijdering van asbest uit onze polder. Een groot aantal asbest dakeigenaren heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met subsidie van de provincie Utrecht hun asbest-dak te laten onderzoeken. Een dergelijk rapport is noodzakelijk om tot verwijdering over te kunnen gaan.

Daarna heeft Ons Polderhart in overleg met deze dakeigenaren en in samenwerking met KP-adviseurs een collectieve aanbesteding georganiseerd voor de verwijdering en vervanging van de asbest daken. Voor elk individueel asbestadres is een offerte gemaakt, en veruit de meeste dakeigenaren hebben besloten daartoe over te gaan.

De komende maanden zal op acht adressen in onze polder het asbest worden verwijderd en nieuwe daken worden geplaatst. Het gaat bij elkaar om zo’n 1.800m2 asbest.

Als eerste aan de beurt was de familie Doornenbal op de Gerverscop 24. Het gloednieuwe dak is te bewonderen vanaf de Gerverscop.

Asbest eraf, nieuwe dakplaten erop