In 2021 zijn we gestart met informatiebijeenkomsten voor Zon op dak. Na ruim een jaar loopt het project binnenkort ten einde. Het komende half jaar zal er nog aardig wat installatiewerk in onze polder gaan plaatsvinden. Hieronder staan de projectresultaten tot op dit moment.

Grote daken.
In de Nieuwsbrief van juni hebben we verteld dat Stedin geen groot-verbruikersaansluitingen meer aanlegt vanwege “congestie op het net”. Dat is een flinke streep door de plannen van zes boeren om met de SDE++ regeling in totaal zo’n 3.000 zonnepanelen te leggen. Panelen voor hun eigen gebruik met gebruik van de salderingsregeling is wel mogelijk. Dat betekent in plaats van 3.000 zonnepanelen nu ca. 640 zonnepanelen. Dat levert nog altijd een respectabele hoeveelheid duurzaam opgewekte stroom, namelijk zo’n 225.000 kilowatt per jaar, maar we hadden gehoopt op meer.

Voor alle grote daken zijn er nu offertes uitgebracht. Op één na, zijn ook alle constructierapporten opgeleverd. Twee dakeigenaren hebben al opdracht gegeven voor de plaatsing van in totaal 190 zonnepanelen. De anderen zullen binnenkort besluiten. De eerste 135 zonnepanelen op een groot dak worden in oktober gelegd bij Tim van Leeuwen aan de Wildveldseweg.

Particuliere daken
Iedereen die mee wilde doen heeft inmiddels de offerte ontvangen. Een aantal bewoners heeft al opdracht gegeven voor plaatsing van gezamenlijk ruim honderd zonnepanelen. Dat is ook nog eens goed voor zo’n 35.000 kilowatt duurzaam opgewekte stroom per jaar!

Helaas is het nog steeds een gekkenhuis op de onderdelen markt en daardoor laat plaatsing van deze 100 panelen nog even op zich wachten. Een aantal leden gaat nog een besluit nemen en enkele leden hebben zelf zonnepanelen geplaatst.

Kleine windmolens
Na de informatiebijeenkomsten en de excursie voor de zomer hebben drie boeren offertes voor een kleine windmolen aangevraagd bij de leverancier EAZ. Eén van onze boeren heeft opdracht gegeven om (in combinatie met zonnepanelen) een kleine windmolen te plaatsen. De tweede overweegt het hetzelfde. De derde boer blijft geïnteresseerd, maar gaat op dit moment nog niet over tot aanschaf.