Nieuwsbericht: Zon op Dak, stand van zaken

Er zijn in oktober 2021 6 aanvragen door eigenaren van grote daken gedaan voor de SDE++ subsidie. Onze projectmanager Wilko Kistemaker maakt in november afspraken met alle particulieren, die zich hebben opgegeven voor de haalbaarheidsfase Zon op Dak. Hij verzamelt daarmee informatie op basis waarvan verschillende installateurs van zonnepanelen door hem gevraagd zullen worden een offerte te maken voor de betreffende leden van Ons Polderhart.