9 bewoners hebben zich nu opgegeven om mee te doen, en we gaan dus nu uit van 9 projectbermen. Om het behapbaar te houden, het vergt immers best wat werk in de zin van zelf maaien, grond rijp maken etc., beginnen we met kleine percelen van 50m2 per perceel.

Contact is gelegd met Biodivers.nl uit Oudewater om zowel advies en begeleiding als zaad in te kopen. We hebben hiervoor een subsidie gekregen van het Oranjefonds van 350 Euro.

Deelnemende bewoners zullen snel bericht krijgen hoe en waanneer we gaan starten met het werk.