De zomer is begonnen. Er zijn in diverse bermen mooie voorjaarsbloeiers geweest. De een had wat meer succes, de ander wat minder. Bloeiende bermen en de biodiversiteit erin is een zaak van lange adem en is niet direct gerealiseerd.

Dat geldt ook voor de afspraken met de gemeente hierover. Mogen we nu wel of niet bermen in eigen beheer? Diverse gesprekken zijn daarover met de gemeentebeheerder gevoerd. Daarbij is gesproken over grotere aan-een-gesloten stukken berm, die een groeimodel kunnen vormen waarbij nieuwe stukken zich kunnen aansluiten zodat straks een lang lint wordt gecreëerd. Hoe mooi zou dat zijn! Als eerste stap is nu een overeenkomst voorgesteld tussen gemeente en Ons Polderhart, waarvoor Joost de coördinator is. De overeenkomst betreft nu de bermen die behoren bij Gerverscop 3, 4, 4a  en aan het eind van de Gerverscop nrs 31, 32, 33.

In de overeenkomst staat in ieder geval de afspraak dat we twee keer per jaar maaien en het maaisel afruimen. Zo hebben we begin deze maand (ondanks de regen) weer een gezellige ochtend gehad met de enthousiaste bloeiende bermen groep. De koffie was bij Jaap, Hans heeft gemaaid en Ad heeft het gras geschud en vervolgens is het door Hans meegenomen.