Inmiddels zijn er bij 11 adressen onderzoeken gedaan. In week 39 zijn de rapportages  teruggekoppeld aan de dak eigenaren.

Eén van de leden van Ons Polderhart, Gert Vendrig, heeft op zich genomen om na te gaan of er belangstelling is bij de betrokkenen om gezamenlijk tot aanbesteding van het verwijderen van de asbestdaken over te gaan. Een gezamenlijke aanbesteding kan (kosten) voordelen opleveren.