Op 25 juni vond bij bestuurslid Tim van Leeuwen aan het eind van de Wildveldseweg de Algemene Ledenvergadering van Ons Polderhart plaats met daarop aansluitende een feestelijke buurtmiddag.

72 buren hadden zich aangemeld. Leuk en goed om zo voor het eerst met veel buren samen te zijn en elkaar wat beter te leren kennen. Voor veel leden was het een eerste kennismaking met het bestuur en een mogelijkheid met hen in gesprek te gaan. Voor het bestuur bood het gelegenheid om verantwoording aan de leden af te leggen en tegelijk te polsen wat onze leden voor onze polder belangrijk vinden.

Foto: Leden en bestuur in het zonnetje

De algemene ledenvergadering was kort maar krachtig. De vooraf rondgestuurde stukken zijn besproken, zoals de financiële zaken en begroting. Er kwamen van verschillende leden goede kritische vragen naar voren. De kascommissie 2021 bestaande uit Fiona de Vries (Gerverscop 33) en Pieter Gevers Deynoot (Gerverscop 4a) heeft de wijze waarop de penningmeester en het bestuur de financiële administratie voert, bekeken en correct bevonden. Raoul van Aalst (Gerverscop 7a) heeft zich voor het boekjaar 2022 beschikbaar gesteld om samen met Pieter de Kascommissie invulling te geven. Ook is tijdens de ALV ons actieve lid Daniëlle officieel benoemd tot lid van het bestuur. Tevens is de ledenvergadering akkoord gegaan met het voorstel van het bestuur om dat de jaarlijkse contributie voor 2022 vast te stellen, de contributie blijft hetzelfde als in 2021, namelijk 24 Euro.