In onze coöperatie hebben leden het voor het zeggen en daarom houdt het bestuur elk jaar een ALV (algemene ledenvergadering). We willen dat graag combineren met een feestelijke middag voor en met alle buren, groot en klein, in onze polder. De snackkar is gereserveerd, de drank geregeld, Hans’ softijsmachine gaat aan en Toos van Soest maakt wafels. Ter vermaak zijn verschillende Hollandse spelen beschikbaar.
Tijdens de alv zal het bestuur kort verslag doen over het afgelopen jaar. Daarnaast is er alle gelegenheid voor vragen en suggesties van onze leden. Hoe meer inbreng en ideeën van onze leden hoe beter. Samen staan we sterk.

— Noteer alvast in je agenda: 25 juni a.s. vanaf 13.00 uur – ALV en feestelijke ledenbijeenkomst —

Op 25 juni aanstaande zij we allemaal welkom op de boerderij van Tim van Leeuwen aan de Wildeveldseweg 10. Kom allemaal.