Wij hebben een aanvraag hiervoor gedaan bij de Stichting Hartslag Woerden, die ook gelden heeft gekregen van de Jacco Versluisstichting om gratis een AED ter beschikking te stellen.